Въведение в The Sage WordPress Starter Theme

guide
WordPress е невероятен и мощен инструмент. Не без основание повече от една трета от всички уебсайтове се задвижват от него. За съжаление работният процес по време на разработка вече се чувства, че е доста остарял и тромав в сравнение например с PHP и Laravel и много от рамките за разработка за фронт-енд. Това може да бъде отдадено главно заради основния екип по разработката, който се стреми – и то основателно – никога да не нарушава съвместимостта с по-старите версии. За щастие има група талантливи разработчици, работещи под името на компанията Roots, които са се заели да направят разработката на WordPress много по-модерна и рационализирана. В тази статия ще разгледаме какво представлява стартовата тема Sage за WordPress, най-популярният им проект.
Ще обсъдим какво може да ни предложи Sage, в друга статия как да го инсталираме и как да четем и разбираме структурата на папките му.

Какво предлага Sage

Ако идвате от по-традиционна област за уеб разработка, най-вероятно вече ще сте запознати с някои от инструментите, които Sage предлага.
Първо, Sage се основава на Webpack. За тези от вас, които не знаят какво е това: това е грешка в модула. Казано по-неспециализирано, това е фронт-енд инструмент, който взема вашите взаимозависими активи (например JavaScript файлове, изображения, HTML, CSS и други) и ги обработва в нещо, което да може да се използва от клиента (известен още като посетител на уебсайта). Това може да включва обработка на Sass код и файлове, проверка на JavaScript код за грешки, оптимизиране на размерите на изображения и др. Но честно казано, рядко ще ви се налага да се забърквате с Webpack, така че това е нещо, което може по-скоро да игнорирате за момента.
Второ, той е предварително конфигуриран с Bootstrap, най-популярният фронтенд фреймуърк за разработка на потребителски интерфейси, което прави уеб дизайна много по-лесен за разработчиците. Ако обаче Bootstrap не е вашият конфитюр, можете лесно да го конфигурирате и с някой от други фреймуърци като Bulma, Foundation и др. Или за по-смелите сред нас, може дори изобщо да не използвате такъв!
Не на последно място, Sage използва темплейт енджина на Blade на PHP Laravel за да постигне DRY (Don’t Repeat Yourself). Въпреки че WordPress до известна степен предлага ШАБЛОНИРАНЕ, се счита, че фокусът на Blade върху създаването на по-лесни за поддържане проекти просто го прави по-добър вариант спрямо неговия аналог по подразбиране.
И на последно място, но не по важност разбира се стартовата тема Sage за WordPress поддържа “контролери” подобно както е и при Laravel и “traits” на PHP. Това са толкова удобни инструменти, които позволяват използването на най-съвременните методи за програмиране (ама наистина). Точно благодарение на контролерите може да се приложи напълно модела MVC, а в комбинация с Blade картината става пълен шедьовър.