Какви са причините хората да напускат уеб сайта ни?

guide

от серията: Какво е това което прави добрият UX User Experience?

Както има неща, които карат хората да останат на уебсайта ни така има и такива, които ги карат бърза да го напуснат. Най-често срещаната причина е това по някакъв начин да се пречи на посетителя да намери необходимата му информация. Учудващо е колко много сайтове буквално крият информацията от потребителите си. Това се случва по няколко начина:

  • употребата на безсмислени продуктови имена
  • технически наименования
  • подобни текстове в линковете

Друг попубярен начин за “криене” на информацията е употребата на жаргон вместо ясно разбираем език. Дори и да правим сайт за специалисти в някаква област в началото посетителите ни са сравнително нецапознати с материята и също имат нужда от разбиране на текста. Ако им предоставим дълъг блок от текст, съответно не може да бъде сканиран набързо и посетителя не може да добие представа до колко е релевантен на нуждите му. Вместо това ние трябва да представим съдържанието с помощта на:

  • заглавия
  • подзаглавия
  • опорни точки
  • описателни изображения

и други, които ще помогнат на посетителите ни да си ориентират бързо и да решат без да губят време дали това е търсената от тях информация. Друга голяма пречка е големите банери, които закриват голяма част от страницата и пречат да се достъпи информацията. Това най-често са реклами.

От една страна може би трябва да монетизираме по някакъв начин уеб сайта си, но от друга също така трябва да предразполагаме посетителите си да стоят достатъчно дълго.