Уеб стандартите и W3C

guide

Една от най-важните разработки в еволюцията на уеб е разработването на уеб стандартите. За да разберем защо уеб стандартите са толкова важни първо трябва да сравним уеб браузърите отново за момент. Докато все още има разлики в това как уеб браузърите работят със събития, как рендерират елементите и тяхната подредба и други неща като тези вече в момента наистина няма много такив а в сравнение с миналото. По времето на 90-те когато имаше само два браузъра битката за доминация водеше до това, че всички уеб страници се виждат различно на всеки един от браузърите. И също така при всяка една нова версия уеб дизайнерите трябва да учат нови неща и да си преработват уеб страниците. И така тези причини налагат появата на Проекта за стандартизиране през 1998 от група дизайнери и програмисти. Те започват да  подкрепят по един органициран начин приемането на препоръките на World Wide Web Consortium. Започвайки от 1994 с опити да стандартиризират уеб протоколи и технологии чрез издаване на серия от препоръки за всички, които да бъдат следвани. http://www.webstandards.org/

“””Какво означава за уеб дизайнерите всичко това и защо е толкова важно?

Когато всички съвременни уеб браузъри следват едни стандарти, а те вече го правят, ние научавайки тези стандарти и сме винаги актуализирани с тяхното развитие бихме могли да правим съгласуван дизайн и UX еднакъв за всички устройства и браузъри. Важно е да знаем, че уеб стандартите са в постоянно движение. Нови препоръки се публикуват често за до може да се придвижва уеб напред.

Приемането на нови стандарти може да бъде бавно, и в повечето браузъри, това е постепенен процес. Така че, за това е важно да следите, кои стандарти се поддържат, кои са частично подкрепяни, и кои нямат подкрепата за конкретни версии на браузъра.

За да правим това трябва да сме по-запознати с W3C. На техния уеб сайт – w3.org – можем да намерим различни спецификацци за различни езици, с помощта на които можем да сме сигурни че кода който пишем ще бъде приет радушно от всички уеб браузъри.