HTTP протокола обяснен на кратко

guide

HTTP протокола е абревиатура от hypertext transfer protocol и е стандартният протокол за трансфер на ресурси през интернет. Какво е протокол ли? Протокол е просто стандартизиран формат за трансфер на данни между две устройства. В този случай браузъра е HTTP клиента докато уеб сървъра – този който съхранява/хоства/ търсения уеб сайт се явява HTTP сървър. Браузъра изпраща HTTP заявка, която съдържа информация за търсения ресурс. Тази заявка изисква от сървъра да върне някакъв HTTP отговор, който в повечето случаи се състои от търсените ресурси.

Други протоколи ползвани в уеб

Има също така и други протоколи, които се ползват за трансфер на данни в зависимост от типа данни, начина на комуникация между сървъра и клиента (двете страни, каквито и да са те), дали и/или кои от данните са компресирани и други. Някои от по-често ползваните протоколи, за които ще чуете още са FTP, SMTP и RTP.

FTP е абревиатура от File Transfer Protocol и е най-ползваният протокол за предаване и приемане на файлове по интернет. HTTP се нарича още one-way stateless или еднопосочен протокол без отговорност. Тази му черта прави преноса на големи файлове много труден. За сравнение FTP се явява файлов сървър а не уеб сървър, което го прави идеален за трансфер на големи файлове. Поради тези причини дизайнерите много често го ползват.

SMTP протоколът е абревиатура от Simple Mail Transfer Protocol. Това е стандартен интернет протокол за имейл транзакции в уеб. В повечето имейл клиенти SMTP се ползва за ипращане на имейли докато POP или Post Office Protocol се използва за получаването им. RTP или Real-Time Transfer Protocol е стандартен протокол за доставка на аудио или видео съдържание по интернет. Най-често се използва за гласови услуги по IP и чат приложения.

HTTP е stateless протокол

Това се отнася до поведението на заявките – в момента в който сървъра получи една заявка след като бъде обработена то той я “забравя” или бива изтривана от паметта и съответно вече няма достъп до нея. Същото важи и за клиента и неговата заявка. Това прави HTTP ефикасен и прост протокол, а и това е причината поради която е толкова успешен за нуждите за трансфер на данни в уеб.

Нищо в заявката не се запаметява никъде така, че неща като данни за вписване /logins and browsing sessions/ или добавянето на продукти в количка например (при електронните магазини) трябва да се записват някъде. Това се случва с помощта на няколко различни метода, за които ще говорим подробно на други места.

cookies, which are small text files that the page writes on the client machine. Scripting languages, such as JavaScript. Variables which are stored on the server, or server based session management

Може да забележите и HTTPS протокола, който е вариация на HTTP. HTTPS се отнася за Hypertext Transfer Protocol Secure и проста надграждащ слой/layer/ с цел повишаване на сигурността при комуникацията между клиента и сървъра.

Как работи уеб всъщност